Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

AKTUALNOŚCI

WYTYCZNE DO WYKONANIA MAKIETY W RAMACH PRZEDMIOTU PROJEKTOWANIE URBANISTYCZNE 2018-2019:
1. MAKIETA W SKALI 1:500
2. MAKIETA MONOCHROMATYCZNA (JEDNOKOLOROWA) Z DOPUSZCZENIEM NATURALNEGO KOLORU ZIELENI
3. MAKIETA MUSI OBEJMOWAĆ CAŁY OBSZAR W GRANICY OPRACOWANIA + KOŁNIERZ 1 LINII ZABUDOWY PO PRZECIWLEGŁEJ STRONIE ULIC OTACZAJĄCYCH TEREN (JEŚLI TAKA ISTNIEJE)
4. MAKIETA WYKONANA NA PODSTAWIE O REGULARNYM KSZTAŁCIE (PROSTOKĄT / KWADRAT)

WYTYCZNE DO KLAUZURY PROJEKTOWEJ NR 3 - DETAL : 2018.12.06
Zadaniem będzie wykonanie techniką odręczną projektu indywidualnego wybranego detalu zagospodarowania terenu (np. siedzisko, oświetlenie itd.).
Projekt ma charakter indywidualny - każdy opracowuje jeden wybrany detal.
Wymagany zakres opracowania:
Skala charakterystyczna dla projektu detalu dopasowana do rozmiaru projektowanego elementu (od 1:5 do 1:20)
1. Widok z góry / przekrój / widok z boku
2. Opis materiałów na rysunkach
3. Rysunki perspektywiczne detalu