Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

AKTUALNOŚCI

2019.10.10
Klauzura nr 1 z przedmiotu PU sem VII odbędzie się dnia 24.10.2019 r. Należy przynieść wydruk ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Szczecina (obszar części miasta obejmujący teren projektowy) oraz kalkę i przybory do rysowania.

Komplet analiz w formacie PDF (wielostronnicowy plik PDF) należy wysłać do dnia 24.10.2019 (do końca dnia) na adres: azwolinski@zut.edu.pl