Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

AKTUALNOŚCI

STATUS ZALICZEŃ NA DZIEŃ 15.02.2018:
GRUPA 06: brak koperty z danymi zespołu konkursowego, brak studium
GRUPA 15: brak koperty z danymi zespołu konkursowego


UWAGI FORMALNE DO PLANSZ GRUP ZAKWALIFIKOWANYCH DO KONKURSU I WYSTAWY
obrazek

WYNIKI KWALIFIKACJI 10 PRAC DO CZĘŚCI KONKURSOWEJ I WYSTAWY PRAC
obrazek
Dziękujemy za prezentacje i serdecznie gratulujemy zakwalifikowanym grupom.

UWAGI:
- proszę pamiętać o umieszczeniu numeru grupy (tylko numeru grupy) na wszystkich częściach opracowania (plansze + makieta)
- makieta w skali 1:500 w wymiarach takich, jak plansze - tj. 100 x 70 cm
- zakwalifikowane zespoły oddają w czwartek - 25.01 plansze (2 szt.) w wersji elektronicznej
- podstawą zaliczenia dla grup niezakwalifikowanych jest oddanie plansz wydrukowanych w formacie A3 oraz makiety


HARMONOGRAM WYDARZEŃ I ZASADY OPRACOWANIA PRAC - KONKURS NA ZAGOSPODAROWANIE TERENU STADIONU W PYRZYCACH
09.01.2018 – możliwa konsultacja dla wybranych / chętnych grup
11.01.2018 – ostateczny przegląd projektów (korekty) – wymagane: finalne zagospodarowanie terenu, finalne wizualizacje
16.01.2018 – możliwa konsultacja dla wybranych / chętnych grup
18.01.2018 – PREZENTACJE OSTATECZNE Z UDZIAŁEM PRZEDSTAWICIELI GMINY PYRZYCE
25.01.2018 – oddanie w wersji elektronicznej 2 szt. plansz projektowych
31.01.2018 – ostateczny termin oddania makiety
ZAKRES MINIMALNY OPRACOWANIA DLA PLANSZ DO POBRANIA [TUTAJ]
SZABLON PLANSZY KONKURSOWEJ DO POBRANIA TUTAJ: format PSD | format JPG
UWAGI:
- wszystkie ilustracje / grafiki powinny być przygotowane w rozdzielczości takiej, jak plansza: 150 DPI
- schemat usytuowania rysunku ZT w skali 1:500 na planszy do pobrania tutaj: layout_ZT
- w miejscu oznaczenia XX  należy wpisać nr swojej grupy zgodny z numerem grupy na zajęciach !
- na planszach konkursowych nie wolno umieszczać danych osobowych (imion, nazwisk) - pod rygorem nieważności pracy