Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

TEMATYKA WYKŁADÓW


PROWADZĄCY: dr inż. arch. ELŻBIETA CZEKIEL-ŚWITALSKA [ELCZ] | dr hab. inż. arch. ADAM ZWOLIŃSKI, prof ZUT [ADZW]

WYKŁAD
TEMATYKA I ZAKRES WYKŁADU
PROWADZĄCY
WYKŁAD 01

WYKŁAD WPROWADZAJĄCY

 • ZASADY OCENY I PROBLEMATYKA ZAJĘĆ
 • ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNYCH

CEL: UMIEJĘTNOŚĆ KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH

ELCZ

WYKŁAD 02

ZAAWANSOWANE ANALIZY URBANISTYCZNE

 • PRZESTRZEŃ MIĘDZY BUDYNKAMI - JAN GEHL - TEORIA
 • OBRAZ MIASTA - KEVIN LYNCH - TEORIA
 • ANALIZY URBANISTYCZNE - WYTYCZNE DO ANALIZ

CEL: UMIEJĘTNOŚĆ SAMODZIELNEGO PROWADZENIA OBSERWACJI URBANISTYCZNYCH I FORMUŁOWANIA SYNTETYCZNYCH ANALIZ I WNIOSKÓW

ADZW
WYKŁAD 03KOMPOZYCJA URBANISTYCZNA + DETAL ZAGOSPODAROWANIA TERENU
 • ELEMENTY KOMPOZYCJI URBANISTYCZNEJ

CEL: UMIEJĘTNOŚĆ KSZTAŁTOWANIA WNĘTRZ URBANISTYCZNYCH Z WYKORZYSTANIEM ELEMENTÓW KOMPOZYCJI URBANISTYCZNEJ

ELCZ

WYKŁAD 04

WYKŁAD 05

PODSTAWOWE WYMIARY I ODLEGŁOŚCI W PROJEKTOWANIU ZAGOSPODAROWANIA TERENU ZESPOŁÓW MIESZKANIOWYCH

 • USYTUOWANIE BUDYNKÓW NA DZIAŁCE

 • KOMUNIKACJA I PARKOWANIE

 • DOJŚCIA I DOJAZDY

 • WYPOSAŻENIE PRZESTRZENI PUBLICZNYCH

 • PRZYKŁADY Z TERENU MIASTA SZCZECINA I INNE

 • PRZYKŁADY ZAPISÓW Z WTZ

CEL: POZNANIE PODSTAWOWYCH PARAMETRÓW PROJEKTOWANEGO ZESPOŁU MIESZKANIOWEGO W KONTEKŚCIE ZAPISÓW PRAWA BUDOWLANEGO I WTZ

ADZW
WYKŁAD 06

PARKINGI I GARAŻE PODZIEMNE

 • ZASADY PROJEKTOWANIA MIEJSC POSTOJOWYCH W ZESPOŁACH URBANISTYCZNYCH
 • ZASADY PROJEKTOWANIA GARAŻY PODZIEMNYCH I NADZIEMNYCH
 • ARCHITEKTURA PARKINGÓW
 • TYPOLOGIA PARKINGÓW MIEJSKICH
CEL: ZAPOZNANIE Z TYPOLOGIĄ PARKINGÓW W PRZESTRZENI MIASTA ORAZ ZASADAMI KSZTAŁTOWANIA MIEJSC POSTOJOWYCH I GARAŻY WIELOSTANOWISKOWYCH
ADZW

WYKŁAD 07

WYKŁAD 08

PRZESTRZEŃ PUBLICZNA

 • ELEMENTY SKŁADOWE PRZESTRZENI PUBLICZNYCH

 • SKALA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH W KONTEKŚCIE RÓŻNEJ ZABUDOWY

 • PARAMETRY PRZESTRZENI PUBLICZNYCH

 • PRZYKŁADY CHARAKTERYSTYCZNYCH TYPÓW UKŁADÓW PRZESTRZENI PUBLICZNYCH W KONTEKŚCIE ROZWOJU MIAST

CEL: PREZENTACJA RÓŻNYCH PRZYKŁADÓW PRZESTRZENI PUBLICZNYCH ZE SZCZEGÓLNYM NACISKIEM NA WYCZUCIE SKALI MIEJSCA W PROJEKTOWANIU URBANISTYCZNYM

ADZW
WYKŁAD 09

TECHNIKI I PRZYKŁADY RYSUNKU ZAGOSPODAROWANIA TERENU W RÓŻNYCH OPRACOWANIACH PROJEKTOWYCH

 • PRZEGLĄD TECHNIK I PRZYKŁADÓW RYSUNKÓW ZT

 • ZAWARTOŚĆ MERYTORYCZNA RYSUNKU ZT

 • OPRACOWANIA KONKURSOWE - PRZYKŁADY

 • RYSUNKI ZT W RÓŻNYCH SKALACH PROJEKTOWYCH

CEL: ZAPOZNANIE Z TECHNIKAMI I GRAFIKĄ RYSUNKU ZAGOSPODAROWANIA TERENU W KONTEKŚCIE PRZYGOTOWANIA PLANSZ PROJEKTOWYCH SEMESTRALNEGO PROJEKTU

ADZW
WYKŁAD 10

POCZUCIE BEZPIECZEŃSTWA W MIEJSCU ZAMIESZKANIA

 • PRZESTRZEŃ W NAJBLIŻSZYM OTOCZENIU ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ

 • KOMPOZYCJA I PROPORCJE WNĘTRZ URBANISTYCZNYCH

 • ODLEGŁOŚCI DOJŚĆ DO PODSTAWOWYCH USŁUG

 • ORIENTACJA W PRZESTRZENI

 • NAWIĄZYWANIE WIĘZI SPOŁECZNYCH

CEL: POZNANIE ELEMENTÓW PROJEKTOWANIA URBANISTYCZNEGO WPŁYWAJĄCYCH NA POCZUCIE BEZPIECZEŃSTWA

ELCZ
WYKŁAD 11

NOWOCZESNE WIZJONERSKIE PROJEKTY URBANISTYCZNE

 • ŚWIATOWE I LOKALNE PRZYKŁADY PRZYSZŁOŚCIOWYCH WIZJI PRZESTRZENI PUBLICZNYCH

 • ŚWIATOWE I LOKALNE PRZYKŁADY PRZYSZŁOŚCIOWYCH  WIZJI PRZESTRZENI  MIESZKANIOWYCH

CEL: PREZENTACJA I DYSKUSJA NAD ROZWOJEM WSPÓŁCZESNEJ MYŚLI URBANISTYCZNEJ I KIERUNKAMI PRZEMIAN I JAKOŚCI PRZESTRZENI PUBLICZNYCH

ADZW
WYKŁAD 12GĘSTOŚĆ ZABUDOWY I KOMFORT TERMICZNY PRZESTRZENI PUBLICZNEJADZW

WYKŁAD 13


 

ZARYS PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO W POLSCE

 • ZARYS PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO W POLSCE
 • PRZYKŁADY MPZP
 • DECYZJA O WARUNKACH ZABUDOWY

CEL: ZAPOZNANIE Z ASPEKTAMI MIEJSCOWEGO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO

ELCZ
WYKŁAD 14TECHNIKI I NARZĘDZIA KOMPUTEROWE W PROJEKTOWANIU URBANISTYCZNYMADZW
WYKŁAD 15PLACEMAKINGADZW